Verleende omgevingsvergunning Zwolseweg 80c in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181AJ 80 c
Publicatiedatum
08-06-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Zwolseweg 80c in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het realiseren van een vaccinatielocatie voor een periode van zes maanden. Verzonden: 27 mei 2021.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.