Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaats voor politievoertuig Griftstraat

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8181VZ 8
Publicatiedatum
11-06-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt op grond van artikel 3:42 van de Awb bekend dat zij op 4 juni 2019 heeft besloten een openbare parkeerplaats te reserveren voor een politievoertuig aan de Griftstraat te Heerde nabij De Heerd.

De aard en omvang van de maatregel

In het Dorpshuis van Heerde (De Heerd) aan de Griftstraat 8 in Heerde wordt in de zomer van 2019 een politiepost ingericht. De parkeerdruk in de Griftstraat is op momenten hoog door de aanwezigheid van diverse maatschappelijke en culturele voorzieningen in De Heerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de politie niet altijd de mogelijkheid heeft om de dienstauto dicht bij de politiepost te parkeren.

Het is in verband met wettelijk bepaalde maximale aanrijtijden wenselijk, zo niet noodzakelijk, dat er op een locatie in de directe nabijheid van de politiepost een parkeerplaats gereserveerd wordt voor de dienstauto van de politie om in geval van een noodsituatie zo snel mogelijk te kunnen uitrukken. De gemeente heeft de bevoegdheid om een parkeerplaats te reserveren voor een bepaalde doelgroep door middel van een verkeersbesluit.

Besluit

  1. tot het aanwijzen van 1 parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het parkeren van een politievoertuig nabij de Griftstraat 8 te Heerde;
  2. daartoe het bord E08l van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen.

Bezwaar

Iedereen wiens belang rechtstreeks is betrokken bij dit verkeersbesluit kan tegen dit besluit, binnen zes weken na deze bekendmaking, bezwaar maken door een met reden omkleed bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift kan worden toegezonden aan de Gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD, Heerde.

Procedure

Zie bovenstaand.