Verleende omgevingsvergunning Elburgerweg 3d in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181EM 3 d
Publicatiedatum
16-06-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Elburgerweg 3d in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het wijzigen van een kozijn en het plaatsen van dakvensters. Verzonden: 4 juni 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.