Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp-vvgb Kamperweg 78c

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8181CP 78 c
Publicatiedatum
22-06-2021
Kaart behorende bij: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp-vvgb Kamperweg 78c

-

Beschrijving

Het college van B&W Heerde maakt bekend dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) van motorsportvereniging Noord Oost Veluwe, Kamperweg 78c in Heerde, planidentificatienummer NL.IMRO.0246.916KAMPERWEG78C-ON01, met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt.

Het college van B&W Heerde maakt bekend dat zij voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen. Met deze vergunning wordt de actuele situatie/werking van de inrichting vergund.

U kunt de stukken inzien van 23 juni 2021 tot en met 3 augustus 2021. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. De stukken staan vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.916KAMPERWEG78C-ON01) en is dan onderstaand in te zien, onder Bijlagen.

Procedure

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij het college van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via Saskia Vosselman, (0578) 69 94 94.

Bijlagen