Verleende omgevingsvergunning Roggeweg 12 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181BN 12
Publicatiedatum
02-07-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het vervangen van de carport. Verzonden: 24 juni 2019.

Procedure

Wanneer een besluit over een vergunning of ontheffing u rechtstreeks in uw belang treft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaar- of beroepsschrift indienen, afhankelijk van het type besluit.

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit, doet u dit bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Een beroep moet u sturen naar de afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Een bezwaar- of beroepschrift moet duidelijk uw naam, adres en datum vermelden. Daarnaast moet u het besluit omschrijven waar u op reageert en waarom u daartegen bezwaar of beroep aantekent. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.