Verleende omgevingsvergunning W.H. van de Pollstraat 2 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191DA 2
Publicatiedatum
14-07-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning W.H. van de Pollstraat 2 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het wijzigen van de luifel, het toevoegen van een luifel aan de achtergevel bij het parkeerterrein en het schilderen van het bestaande gevelmetselwerk. Verzonden: 8 juli 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.