Verleende omgevingsvergunning Wapenvelder Kerkweg 10 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191KK 10
Publicatiedatum
21-07-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Wapenvelder Kerkweg 10 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het wijzigen van de eerder verleende Omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal. Verzonden 15 juli 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.