Verleende omgevingsvergunning Wezeweg 33a in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181PN 33
Publicatiedatum
21-07-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Wezeweg 33a in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij van rechtswege een omgevingsvergunning heeft verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen voor Wezeweg 33a in Heerde: het uitbouwen van de woning.
Verzonden: 9 juli 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.