Verleende omgevingsvergunning Haneweg ongenummerd Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181RZ 15
Publicatiedatum
28-07-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Haneweg ongenummerd Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van een nieuwe woning. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 3795. Verzonden 21 juli 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.