Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kanaaldijk 63 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8191LW 63
Publicatiedatum
30-07-2019
Bekendmaking -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij het voornemen heeft tot het verlenen van een Omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie glazen puien achter de bestaande staldeuren.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u een zienswijze indienen.