Verleende omgevingsvergunning Kanaaldijk 9 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181SB 9
Publicatiedatum
18-08-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Kanaaldijk 9 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van een kantoor/hobbyruimte ter vervanging van diverse bijgebouwen. Verzonden: 12 augustus 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.