Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Oenerweg 23 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8181RG 23
Publicatiedatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Oenerweg 23 in Heerde -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: de verlenging van de beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het bouwen van een woonhuis. Datum ontvangst aanvraag: 9 juli 2020. Verzonden: 18 augustus 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.