Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Fazantenstraat 7a in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8191AJ 7 a
Publicatiedatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Fazantenstraat 7a in Wapenveld -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij het voornemen heeft tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u een zienswijze indienen.

Bijlagen