Verleende omgevingsvergunning Rooboerskamp ongenummerd in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181TZ
Publicatiedatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Rooboerskamp ongenummerd in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van 10 rijwoningen (1x rijtje van 10 woningen) met bergingen en erfafscheidingen. kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 2272. Verzonden: 25 augustus 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.