Verleende omgevingsvergunning Sportlaan 2h in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181BE 2 h
Publicatiedatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Sportlaan 2h in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het gebruiken van het pand als multifunctionele accommodatie gericht op het maatschappelijke sociale domein (loket 0-100+) en voor een deel van de diensten die door de gemeente Heerde geleverd worden (kantoorfunctie). Verzonden: 25 augustus 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.