Verleende omgevingsvergunning Keuterstraat 2 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181GL 2
Publicatiedatum
08-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Keuterstraat 2 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het kappen van een eik en drie beuken. Verzonden: 28 augustus 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.