Verleende omgevingsvergunning Groteweg 12 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191JW 12
Publicatiedatum
15-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Groteweg 12 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het plaatsen van een dakraam in een Rijksmonument. Verzonden: 10 september 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.