Verleende omgevingsvergunning Hondenbergseweg ongenummerd in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181ET
Publicatiedatum
22-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Hondenbergseweg ongenummerd in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie C, nummer 4698. Verzonden: 15 september 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.