Verleende omgevingsvergunning Elburgerweg 3 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181EM 3
Publicatiedatum
01-10-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van zes woningen, vijf buitenbergingen, het vervangen van kozijnen door achterdeuren, het plaatsen van zonnepanelen en het kappen van een boom. Verzonden: 19 september 2019.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.