Verleende omgevingsvergunning Eperweg 55 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181EV 55
Publicatiedatum
29-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Eperweg 55 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het herinrichten van het erf (onder andere aanleggen parkeerplaatsen) en het woonhuis gebruiken als onderkomen (kamergewijs verhuren) uitsluitend voor medewerkers van het restaurant op het perceel Eperweg 55 in Heerde. Verzonden: 22 september 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.