Besluit noodkap Eperweg 34a in Heerde

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8181ET 34 a
Publicatiedatum
06-10-2020
Kaart behorende bij: Besluit noodkap Eperweg 34a in Heerde

-

Beschrijving

De noodkap van een eik is noodzakelijk vanwege grote gevaarzetting en/of vergelijkbaar spoedeisend belang van openbare orde of veiligheid. Verzonden: 28 september 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.