Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning De Belt 6 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8191NV 6
Publicatiedatum
13-10-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning De Belt 6 in Wapenveld -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: de verlenging van de beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het bouwen van een kapschuur. Datum ontvangst aanvraag: 13 mei 2002. Verzonden: 2 oktober 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.