Verleende omgevingsvergunning 1e Hoornerveenseweg 21 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181LW 21
Publicatiedatum
13-10-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning 1e Hoornerveenseweg 21 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het (aan)bouwen van een veranda. Verzonden: 30 september 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.