Verleende omgevingsvergunning Hogestraat 4-1 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191LL 4
Publicatiedatum
13-10-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Hogestraat 4-1 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het uitbreiden van de woning en het plaatsen van zonnepanelen op de schuur. De vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar. Verzonden: 2 oktober 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.