Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Elburgerweg 19 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8181EM 19
Publicatiedatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Elburgerweg 19 in Heerde -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: de verlenging van de beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin (veldopstelling). Datum ontvangst aanvraag: 9 september 2020. Verzonden: 28 oktober 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.