Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Op den Oever 33 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8181WP 33
Publicatiedatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Op den Oever 33 in Heerde -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: de verlenging van de beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het bouwen van een woning. Datum ontvangst aanvraag 14 september 2020. Verzonden: 28 oktober 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.