Verleende omgevingsvergunning Henk Cramerlaan 15 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191JD 15
Publicatiedatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Henk Cramerlaan 15 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het aanpassen van de draagconstructie van de woning. Verzonden: 26 oktober 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.