Verleende omgevingsvergunning Postweg ongenummerd in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Heerde K 8708
Publicatiedatum
27-10-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Postweg ongenummerd in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van een woning. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie K, nummer 8708. Verzonden: 28 oktober 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.