Melding besluit lozen buiten inrichtingen Hogepad en Rooboerskamp in Heerde

Type bekendmaking
overig
Status
melding
Locatie (postcodes)
  • 8181TZ 19
  • 8181TT 38
Publicatiedatum
10-11-2020
Kaart behorende bij: Melding besluit lozen buiten inrichtingen Hogepad en Rooboerskamp in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een melding besluit lozen buiten inrichtingen heeft ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem voor 24 woningen. Betreft: Hogepad 38, 38a t/m , 40, 40a t/m e en Rooboerskamp 19 t/m 41 in Heerde.

Procedure

Het Besluit lozen buiten inrichtingen is in te zien via https://wetten.overheid.nl. Tegen meldingen besluit lozen buiten inrichtingen staat geen mogelijkheid voor beroep open. Voor meer informatie belt u (0578) 69 94 94.