Programma 2021 conform artikel 95 wet op het primair onderwijs

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8181ET
Publicatiedatum
10-11-2020
Kaart behorende bij: Programma 2021 conform artikel 95 wet op het primair onderwijs

-

Beschrijving

In de collegevergadering van 23 juni 2020 is het volgende besloten: Om in zoverre tegemoet te komen aan de aanvraag van Stichting Proo van 30 januari 2020, dat  met toepassing van artikel 95, lid 5, van de Wet op het primair onderwijs, een andere voorziening wordt toegewezen dan is aangevraagd, namelijk huisvesting in de beschikbare onderwijsruimten in De Heerd, Griftstraat 8 te Heerde en daarmee de aanvraag zoals is toegewezen te plaatsen op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2021.

De aanvraag van 30 januari 2020 behelsde een verzoek van het bestuur van de Stichting Proo om de Horsthoekschool, Oenerweg 7 te Heerde voor bekostiging in aanmerking te laten komen voor vervangende nieuwbouw c.q. algehele renovatie van het schoolgebouw en dit te plaatsen op het huisvestingsprogramma.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Heerde d.d. 3 november 2020.

Procedure

-