Besluit verlengen instandhoudingstermijn bestaande omgevingsvergunning Renderklippenpad 1 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181NX 1
Publicatiedatum
17-11-2020
Kaart behorende bij: Besluit verlengen instandhoudingstermijn bestaande omgevingsvergunning Renderklippenpad 1 in Heerde

--

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij heeft besloten tot het verlengen van de instandhoudingstermijn (deze termijn eindigt op 18 maart 2021) van de (bestaande) omgevingsvergunning voor het organiseren van maximaal 5 hoogwaardige evenementen per 12 maanden tot en met 31 december 2021. Verzonden: 11 november 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u beroep indienen.