Verleende omgevingsvergunning Elburgerweg 48 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181EP 48
Publicatiedatum
17-11-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Elburgerweg 48 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het kappen van zestien grove dennen en vijf beuken (en het weigeren van de omgevingsvergunning voor het kappen van twee beuken). Verzonden: 5 november 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.