Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 18 in Veessen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8194LV 18
Publicatiedatum
17-11-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 18 in Veessen

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het kappen van een berkenboom. Verzonden: 6 november 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.