Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Wildekampseweg ongenummerd in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8191BP
Publicatiedatum
26-11-2019
Bekendmaking -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: de verlenging van de beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het bouwen van drie woningen. Datum ontvangst aanvraag: 5 september 2019. Verzonden: 20 november 2019.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.