Verleende omgevingsvergunning Flessenbergerweg 5 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191LH 5
Publicatiedatum
26-11-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het kappen van een eikenboom. Verzonden: 19 november 2019.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.