Melding besluit lozen buiten inrichtingen Parallelweg 7 in Wapenveld

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8191KT 7
Publicatiedatum
03-12-2019
Bekendmaking -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een melding besluit lozen buiten inrichtingen heeft ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten de inrichting.

Procedure

Een gesloten bodemenergiesysteem moet voldoen aan algemene voorschriften behorende bij het Besluit lozen buiten inrichtingen. Het Besluit lozen buiten inrichtingen is in te zien via http://wetten.overheid.nl.

Tegen meldingen Besluit lozen buiten inrichtingen staat geen mogelijkheid voor beroep open. Voor meer informatie belt u (0578) 69 94 94.