Verleende omgevingsvergunning Berkenlaan 3 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181NP 3
Publicatiedatum
22-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Berkenlaan 3 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het verbouwen van het woonhuis (wijzigen kapconstructie, realiseren van een entreepartij en het bouwen van een veranda). Verzonden: 11 december 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.