Verleende omgevingsvergunning Haneweg ongenummerd in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181RZ
Publicatiedatum
22-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Haneweg ongenummerd in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van een woning. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 3777 (kavel 35). Verzonden: 11 december 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.