Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Dreefseweg ongenummerd in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8191KG
Publicatiedatum
29-12-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Dreefseweg ongenummerd in Wapenveld -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend: de verlenging van de beslistermijn met een termijn van maximaal 6 weken voor het (tijdelijk) plaatsen van drie trekkershutten op voormalig kampeerterrein Tonnenberg. Kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie A, nummer 2964. Datum ontvangst aanvraag: 27 oktober 2020. Verzonden: 18 december 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.