Verleende omgevingsvergunning Koerbergseweg 13a in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181LK 13 a
Publicatiedatum
29-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Koerbergseweg 13a in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het in stand houden van de bestaande perceelsafscheidingen. Verzonden: 22 december 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.