Verleende omgevingsvergunning tegenover Dorpsstraat 49 in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8181HN
Publicatiedatum
29-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning tegenover Dorpsstraat 49 in Heerde

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het uitbreiden van het terras aan de overzijde van het restaurant (voor een periode van 10 jaar). kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie K, nummer 8430. Verzonden: 22 december 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.