Verleende omgevingsvergunning W.H. van de Pollstraat 4 in Wapenveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8191DA 4
Publicatiedatum
29-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning W.H. van de Pollstraat 4 in Wapenveld

-

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor het afwijken van de beheersverordening voor het gebruiken van het pand als horeca en de voet- en rijwielpaden voor het pand mede bestemd zijn voor het gebruik als terras. Verzonden: 18 december 2020.

Procedure

U kunt op een (ontwerp)besluit reageren met een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift . Hoe en op welke termijn u dit doet leest u op www.heerde.nl/bezwaarofberoep.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.