Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kamperweg 78c in Heerde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8181CP 78 c
Publicatiedatum
26-02-2019
Bekendmaking -

Beschrijving

Het college van Heerde maakt bekend dat zij voornemens is een deel van de gevraagde omgevingsvergunning voor het perceel Kamperweg 78c in Heerde (motorcrossterrein) te verlenen en een deel te weigeren. De Omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het wijzigen/uitbreiden van de activiteiten van de Motorsport Vereniging Noord Oost Veluwe en het legaliseren en (ver)bouwen van een aantal gebouwen/bouwwerken.

Inzagetermijn

U kunt de stukken van 27 februari tot en met 9 april 2019 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde. De besluiten staan ook op  www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.913BUWKamperweg78c-ON01) en onderstaand onder 'Bijlagen'.

Procedure

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij het college van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling (0578) 69 94 94.

Bijlagen