Oproep van wethouder Wolbert Meijer: Wees loyaal, koop lokaal!

26-05-2020

Het coronavirus heeft ons stilgezet. We kennen allemaal wel iemand die getroffen is door het virus. Dat doet wat met ons. Het is goed om tijd te maken voor rouw, verdriet, verlies en zorg om gezondheid. Tegelijkertijd zet het ons ook in actie. Tal van mooie initiatieven worden spontaan opgepakt, ook door bedrijven. Dat is goed voor de onderlinge verbondenheid.

Langzaam maar zeker ontstaat er enige versoepeling, waardoor een aantal sectoren opstarten. Da’s mooi! Neemt niet weg dat veel bedrijven, middenstanders en zzp’ers zorgen hebben, omdat hun werk (deels) is weggevallen, of omdat zij dit seizoen ten dele of helemaal niet meer goed kunnen maken. Vandaar dat we ondertussen al een flink aantal steunverzoeken hebben ontvangen. 
Wat kunt u nu concreet doen? Onze oproep is om onze inkopen lokaal te doen. Onze middenstand en onze ondernemers verdienen het om zoveel mogelijk door ons door de crisis heen geholpen te worden. Wees loyaal, koop lokaal.

Met de voorzitters van de middenstandsverenigingen, de BCH en het HOK, hebben we zeer regelmatig overleg, delen we informatie (op www.heerde.nl en per wekelijkse nieuwsbrief) en maken we plannen tegen de achtergrond van deze crisis. Als lokale overheid zijn we daar direct bij betrokken. We staan voor een flinke uitdaging om het ‘nieuwe normaal’ vorm te geven, waarin economie, gezondheid, welzijn en natuur beter bij elkaar gaan passen.

Voor nu: sterkte! Hou vol! Heb lief!

Wolbert Meijer, wethouder economie en duurzaamheid