Tegemoetkoming naleving controle toegangsbewijzen

U heeft als horecaondernemer of vrijwilligersorganisatie ook in 2022 kosten gemaakt om bij de toegang coronatoegangsbewijzen te controleren.

De gemeente Heerde heeft een subsidieregeling om u in die kosten tegemoet te komen. Het geld hiervoor is beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid.

Een tegemoetkoming aanvragen kan niet meer

Dat kon tot en met 14 november 2022. 

U ontvangt voor 1 januari 2023 een besluit op uw aanvraag.

We vergoeden kosten die gemaakt zijn van 1 januari t/m 26 maart 2022

Dit zijn de kosten die u gemaakt heeft voor het controleren van coronatoegangsbewijzen (en zo nodig iemand de toegang te ontzeggen). Dit geldt bij of in de omgeving van voorzieningen waar deze controle verplicht moest plaatsvinden. Het gaat hierbij om de volgende kosten:

  1. verschuldigde loonkosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten of voor de inzet van een vrijwilliger: € 10,- per uur;
  2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten als bedoeld onder 1.;
  3. de werkelijk gemaakte kosten  voor de inhuur van beveiligers op basis van een kopie van de factuur;
  4. materiële kosten die controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
  5. verschuldigde BTW voor de kosten punten 1 tot en met 4 die niet kan worden verrekend.

Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. U kunt voor deze betaalde BTW geen beroep doen op het BTW-compensatiefonds. 

De volgende kosten vergoeden wij niet

1.    kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022; 
2.    kosten voor activiteiten waarvoor het Rijk al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage heeft verstrekt. 
3.    kosten van activiteiten waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968, of waarvoor recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds. 
4.    de kosten van administratie en aansturing van beveiligers en vrijwilligers of de kosten van werving, selectie en instructie vrijwilligers.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via gemeente@heerde.nl of  0578 - 69 94 94.