Tegemoetkoming naleving controle toegangsbewijzen

De nieuwe coronamaatregelen treffen u als horecaondernemer of vrijwilligersorganisatie. U moet bij de toegang coronatoegangsbewijzen controleren. Daarvoor moet u soms extra beveiligers inhuren. Of u moet materialen kopen, bijvoorbeeld polsbandjes, om de controle makkelijker te maken. De gemeente Heerde heeft nu een subsidieregeling om u in die kosten tegemoet te komen. Het geld hiervoor is beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid.

U kunt de vergoeding onderstaand online aanvragen  Dit moet u doen vóór 1 februari 2022.

Tegemoetkoming aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

U ontvangt maximaal € 1000,- 

We willen het bedrag dat we hebben ontvangen zo gelijk mogelijk te verdelen. Daarom vergoeden we maximaal € 1000,-. Dit bedrag kan lager worden als we veel aanvragen ontvangen.

We vergoeden kosten die u maakt tussen 22 september en 31 december 2021

U kunt een vergoeding aanvragen voor kosten die nodig zijn voor het controleren van coronatoegangsbewijzen (en zo nodig iemand de toegang te ontzeggen). Dit geldt bij of in de omgeving van voorzieningen die deze controle verplicht moeten uitvoeren. 

Het gaat hierbij om de volgende kosten:

  1. verschuldigde loonkosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten of voor de inzet van een vrijwilliger een bedrag van € 10,- per uur;
  2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten als bedoeld onder a.;
  3. de werkelijk gemaakte kosten  voor de inhuur van beveiligers op basis van een kopie van de factuur;
  4. materiële kosten die controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
  5. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten als bedoeld onder 1. tot en met 4. en deze niet kan worden verrekend.

Bekijk de subsidieregeling (pdf, 273Kb) en de 1e wijziging van de regeling (pdf, 249 Kb)

Doe de aanvraag vóór 1 februari 2022

Als u de aanvraag tijdig doet, krijgt u voor 15 maart 2022 een besluit van ons. Als u de aanvraag doet, heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Bewijs van de gemaakte kosten: facturen
  • Onderbouwing van / toelichting op de gemaakte kosten
  • IBAN (rekeningnummer)

Zorg er voor dat u deze digitaal beschikbaar heeft als u de aanvraag doet. Dit is nodig omdat u bij het invullen het formulier niet tussentijds kunt opslaan. De bijlagen mogen bij elkaar niet groter zijn dan 15Mb.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Lisanne Groothoff via l.groothoff@heerde.nl of telefonisch via (0578)  69 94 94.