Uitstel belastingbetaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers

17-03-2020

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de gemeente Heerde  maatregelen, naast de maatregelen van de Belastingdienst.

Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de gemeente Heerde vragen om bijzonder uitstel van betaling van de gemeentelijke belasting. Voor ondernemers met een bedrijfspand betreft het veelal de OZB en de rioolheffing (één aanslag). Bij zelfstandigen/zzp'ers of ondernemers zonder bedrijfspand betreft het de OZB voor de woning en de riool- en afvalstoffenheffing.

Het verlenen van uitstel blijft maatwerk. U moet uw aanvraag daarom wel onderbouwen. U krijgt van ons standaard drie maanden uitstel, uiteraard zonder dat daarvoor invorderingsrente wordt berekend. Mocht het verloop van de pandemie daartoe aanleiding geven, kan het uitstel daarna worden verlengd. Als wij naar aanleiding van uw informatie tot ander inzicht komen over het uitstel van de betalingsverplichting, dan nemen wij contact met u op.

Hoe vraagt u uitstel aan?

Stuur daarvoor bij voorkeur een e-mailbericht naar de gemeente Heerde: gemeente@heerde.nl. Als u niet kunt mailen, dan mag u natuurlijk ook bellen naar (0578) 69 94 94. Let op, vanwege de coronamaatregelen hebben wij een beperkte bezetting aan de telefoon. Het is advies is daarom om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de e-mail.

In het bericht vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan in principe gestopt, tenzij wij tot ander inzicht komen over uw aanvraag. Om uw verzoek te kunnen behandelen hebben wij van u nodig:

  • het aanslagnummer of het adres van het object waar het om gaat;
  • uw naam, adres en telefoonnummer.

Bewaking termijn

Het gaat om een informele vorm van uitstel. U krijgt geen schriftelijke bevestiging en u moet zelf de drie maanden termijn bewaken. Is de termijn vervallen maar wordt er nog niet betaald, dan volgt eerst een betalingsherinnering. En zoals eerder aangegeven, kunt u op dat moment ook een verlengingstermijn van uitstel aanvragen mocht hiertoe aanleiding zijn. Hoe wij daar mee omgaan, wordt op dat moment opnieuw afgewogen.

Naar de hoofdpagina met informatie voor ondernemers