Coronavirus: informatie voor werkgevers en ondernemers

Het Coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Een overzicht van websites met actuele informatie:

Algemene informatie

Financiële regelingen

De overheid heeft verschillende financiële regelingen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen. Wilt  u weten voor welke regeling u in aanmerking komt? Doe dan de regelingencheck op de website van de KvK: Corona Regelingencheck. Hieronder vindt u meer informatie over verschillende regelingen.

Bestellen en ophalen, winkelen

Uitbreiding steunpakket 21 januari 2021 

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. De coronacrisis is inmiddels een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt. De maatregelen zijn de afgelopen periode telkens verzwaard en de lockdown duurt nog even voort. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket weer een flinke impuls. Zo is de TVL uitgebreid, is de voorraadvergoeding detailhandel verlengd en verhoogd, komt er een regeling voor starters, is de NOW verhoogd, komt er een garantiefonds voor evenementen. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Meer informatie over deze uitbreiding.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door de Corona-crisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie een beroep te doen op de regeling. De Tozo-regeling kunt u voor de woongemeente Heerde aanvragen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. Uitbreiding TVL met extra steunpakket van 21 januari 2021:

 • Geopend voor alle bedrijven.
 • Subsidiepercentage verhoogd naar 85%.
 • Minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van € 750 naar € 1.500.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 voor MKB bedrijven met max. 250 medewerkers. En € 400.000 voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 zijn gestart.
 • Deze intensivering van de TVL gaat ook gelden voor Q2 2021, met uitzondering van de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De TVL wordt niet afgebouwd. 

U kunt tot 30 april 2021 17:00 uur TVL Q1 2021 aanvragen. Meer informatie over deze regeling.

Specifieke toelichting op de regelingen die bovenop de bestaande TVL-regeling van toepassing zijn:

 • Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)
  • Verplicht gesloten non-food detailhandelsbedrijven ontvangen de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop de TVL subsidie. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van voorraad die niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. Met het verlengde steunpakket van 21 januari 2021 is deze regeling verlengd in Q1 2021 en wordt verhoogd naar 21%. Meer informatie.
 • Aanvullende TVL-opslag Horeca
  • Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen 1 keer een opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) bovenop de TVL-subsidie. Meer informatie.
 • Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche
  • Voor ondernemers in en toeleveranciers van de evenementenbranche komt een extra module. Het gaat om bedrijven die in de periode juni tot en met september 2020 TVL hebben ontvangen, maar niet voor TVL Q4 2020 in aanmerking zullen komen vanwege een te lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. Doel is zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021. Het UWV voert de regeling uit. Meer informatie over de NOW.

MKB-regeling

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Deze regeling loopt tot 30 juni 2021. Meer informatie.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Meer informatie en aanvragen.

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is één van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de kleine ondernemers. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. Ondernemers kunnen tot 30 juni 2021 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier. Meer informatie over de KKC.

Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering

De openstelling van de coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is verlengd tot 30 juni 2021. Meer informatie over de regeling.

Corona Overbruggingskrediet

Met het corona-overbruggingskrediet van maximaal € 25.000,- kunnen ondernemers de vaste lasten betalen en op deze manier de coronacrisis overbruggen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen. Het krediet is bedoeld voor ondernemers die voor 13 maart 2020 zijn ingeschreven bij KVK. De behandelkosten bedragen € 275,00. Meer informatie.

Uitstel van betaling gemeente belastingen

Ondervindt u financiële problemen als gevolg van de coronamaatregelen die gelden voor uw beroep of sector, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Dit uitstel geldt in eerste instantie voor drie maanden. Op verzoek is een langer uitstel mogelijk; wel moet u dan mogelijk aanvullende informatie aanleveren om uw financiële situatie te onderbouwen. Meer informatie over het aanvragen van uitstel van betaling.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Meer informatie over de belastingmaatregelen.

Garantiefonds Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren evenementen en festivals kunnen plannen en opzetten vanaf een moment dat het verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. Het kabinet werkt de details nog uit. Er is minimaal 300 miljoen euro voor het Garantiefonds Evenementen gereserveerd.

Voucherkredietfaciliteit

Veel geboekte vakanties en pakketreizen konden in 2020 niet doorgaan. Reisorganisaties hebben vaak ter compensatie vouchers uitgegeven. De regering werkt samen met reisgarantiefondsen aan een zogenaamde ‘voucherkredietfaciliteit’. Die zou ervoor zorgen dat mensen de ontvangen vouchers kunnen verzilveren, ook als de reisorganisatie tijdelijk niet genoeg geld heeft. De contouren van dit plan zijn inmiddels verder uitgewerkt en het kabinet is in gesprek met brancheorganisaties en het garantiefonds SGR. De Europese Commissie zal zich ook nog over de uiteindelijke regeling buigen.

Groeifaciliteit jaar later uitgefaseerd

De geplande uitfasering van de regeling Groeifaciliteit wordt met één jaar opgeschort tot 1 juli 2021. Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Opschorting is nodig om de doelgroep tijdens de coronacrisis te blijven helpen met het aantrekken van financiering. Meer informatie.

Vroege Fase Financiering (VFF)

Met een lening uit de VFF kunt u als starter (< 5 jaar) of MKB-ondernemer (klein/middelgroot) en academische/HBO/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voorkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool een academisch ziekenhuis) onderzoeken of uw idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt. De lening en hierop berekende rente betaalt u terug. Meer informatie.

Pensioenfondsen 

Een aantal pensioenfondsen biedt de mogelijkheid tot uitstel van betalingen. Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Meer informatie vindt u op de website van VNO-NCW.

Rabobank Coöperatief Fonds 

Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een beroep op het fonds. Meer informatie over het fonds.

Op de website van Rabobank vindt u ook andere informatie over ondernemers en corona.

BL-C financiering voor land- en tuinbouw

De BL-regeling is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Het aanvragen van deze regeling doet u niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. Meer informatie.

Kickstartvoucher internationale actieve ondernemers

Zijn uw activiteiten in het buitenland geraakt door de coronacrisis? Met de kickstartvoucher kunt u een externe, zelf gekozen, adviseur betalen die u helpt om de gevolgen voor uw bedrijf in het buitenland te beperken. Hiermee ondersteunt het kabinet ondernemers die internationaal actief zijn. Hiermee kunt u werken aan de opbouw of herstel van uw marktpositie. Meer informatie.
 

Nieuwsbrieven
Hoe overleeft jouw bedrijf de coronacrisis? KVK stappenplan helpt

De coronacrisis hakt er flink in. Klanten blijven weg en de kosten lopen door. De omzet zakt weg. Je verwacht op lange termijn misschien wel wat herstel van de omzet, maar het verdienmodel zal je (tijdelijk) moeten aanpassen. Met het stappenplan van de KVK bepaal je jouw verwachte omzet en stel je vast hoe groot je liquiditeitsprobleem is. Je berekent hoeveel geld je nodig hebt: jouw financieringsbehoefte. En welke financieringsvorm bij jou past. Ga naar het KVK Stappenplan coronacrisis.

Hulp voor ondernemers
 • MKBDoorgaan.nl start pilot Geldfit Zakelijk:
  • Ondernemers met geldzorgen worden via Geldfit Zakelijk met een specifieke online test doorgeleid naar gepaste hulp. De schuldhulproute biedt vervolgens zelfhulptoepassingen, een online vraagbaak, coaching van oud- of mede-ondernemers en doorverwijzing naar gemeenteloketten voor ondernemers met financiële problemen. Meer informatie over de pilot.
 • De Van der Zee Stichting helpt u graag!
  • Heeft uw bedrijf financiële problemen doordat u geen producten of diensten kunt leveren en/of doordat uw medewerkers niet kunnen werken? Zijn de maatregelen van de rijksoverheid, de gemeente en uw bank niet voldoende of niet op tijd voor uw bedrijf? De Van der Zee Stichting bekijkt graag de mogelijkheid of zij u met een kortlopende financiering kan helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Meer informatie
 • Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers 
  • Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit:
 1. Voorlichting over hulpvoorzieningen: Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalig werkgever, is niet altijd duidelijk waar je voor hulp kunt aankloppen. Of welke voorzieningen voor jouw bedrijf gelden. De website samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst u de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. Komt u er niet uit, dan helpt de brigade u de weg te vinden.
 2. Meldpunt onder- en overbezetting: De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Zo kunnen deze bedrijven samen personeel in- en uitlenen.  
 3. Hulp op maat van businessexperts: Heeft u vragen over uitkeringen, businessmodellen en opleidingsmogelijkheden in tijden van Corona? Of andere kwesties die verband houden met de coronacrisis? Er staan specialisten voor u klaar. Op basis van kennis en ervaring denken zij mee over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen. 
 • Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Het doel is het behoud van werk- en innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle.
 • Contact: Wilt u hulp, advies en ondersteuning? Ga dan naar www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers in Regio Zwolle.

Financiën

Praat en doe mee

LinkedIn-groep ondernemers gemeente Heerde

Voor ondernemers in de gemeente Heerde is een LinkedIn-groep gemaakt. U als ondernemer in de gemeente Heerde kunt hier lid van worden. De groep is bedoeld om ondernemers en de gemeente samen te brengen en te verbinden. We kunnen informatie met elkaar delen en met elkaar in contact komen, ook ondernemers onderling. Vooral in deze tijd van de coronacrisis kunnen we elkaar goed gebruiken. U kunt bijvoorbeeld hulp bieden of vragen, tips delen en met elkaar samenwerken. Meld u aan bij de LinkedIn-groep.

Ondernemerspeiling Regio Zwolle

De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten in Regio Zwolle willen inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis.  Naar de ondernemerspeiling.

Vragen, tips en/of ideeën?;

Heeft u ideeën en/of tips voor ondernemers? Laat het ons weten! Wij delen het graag met alle ondernemers. Ook als u vragen heeft, kunt contact met ons opnemen. Dit kan met de bedrijfscontactfunctionaris, r.bijsterbosch@heerde.nl of (0578) 69 94 94. 

Coronacalculator

Bereken hoe coronamaatregelen uw onderneming kunnen helpen via de Coronacalculator. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben deze nieuwe tool ontwikkeld voor ondernemers. De Coronacalculator geeft direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.

Meer informatie vindt u op de website van MKB-Nederland of maak direct een berekening met de Coronacalculator.

Informatie per branche
Gelderse impactmonitor

COVID-19 zet onze samenleving, en vooral onze gezondheidszorg, onder grote druk. Ook in Gelderland. De provincie heeft een pagina ingericht waar zij alle informatie met betrekking tot COVID-19 en provincie Gelderland vermelden. Ze delen actuele informatie over de maatregelen die zij nemen en de ontwikkelingen in Gelderland. Waaronder de Gelderse impactmonitor. Hierin geven 2-wekelijks een update van de gevolgen van COVID-19 voor Nederland en waar mogelijk door vertaald naar Gelderland. Ze brengen niet alleen de gevolgen voor de economie in beeld, maar doen dit ook voor bijvoorbeeld cultuur, sport, duurzaamheid en leefbaarheid. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Gelderland.