Coronavirus: informatie voor werkgevers en ondernemers

Het Coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Een overzicht van websites met actuele informatie:

Algemene informatie

Aanpassingen steunpakket door herstel economie

Noodfonds Corona Ondernemers Heerde

Samen met drie Heerder fondsen (Van der Zee Stichting, Jan Nienhuis Vereniging en Ondernemersfonds gemeente Heerde) biedt de gemeente Heerde steun aan ondernemers en middenstanders die financieel getroffen zijn door de coronacrisis en geen of beperkt recht hebben op overheidssteun.

Wat houdt het fonds in?

De drie fondsen en de gemeente hebben gezamenlijk een noodfonds opgericht voor ondernemers in de gemeente Heerde. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 30.000,00 ingelegd. Per onderneming kan maximaal € 3.244,00 aangevraagd worden. Het gaat om een gift en er zijn geen verplichtingen om dit bedrag terug te betalen. Naast een financiële bijdrage kunnen ondernemers ook terecht bij het fonds voor deskundig advies. Het fonds heeft hiervoor onder meer contacten met Kennispoort Regio Zwolle. Lees de voorwaarden om een beroep op dit steunfonds te kunnen doen.

Aanvraag

De Jan Nienhuis Vereniging beheert het noodfonds. U kunt voor meer informatie of voor het opvragen van het aanvraagformulier mailen naar: jannienhuisvereniging@gmail.com.

Heroriëntatiegesprekken ondernemers

Voor zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt, biedt de gemeente Heerde passende ondersteuning aan. Denk hierbij aan loopbaanadvies, coachgesprekken, inzet jobmatcher, een arbeidsmarktscan, maar ook mentale ondersteuning. De heroriëntatiegesprekken hebben als doel om te komen tot een ander verdienmodel of om zich te oriënteren op een baan in loondienst. Meer informatie.

Financiële regelingen

De overheid heeft verschillende financiële regelingen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen. Wilt u weten voor welke regeling u in aanmerking komt? Doe dan de regelingencheck op de website van de KvK: Corona Regelingencheck. Hieronder vindt u meer informatie over verschillende regelingen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door de Corona-crisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie een beroep te doen op de regeling. De Tozo-regeling kunt u voor de woongemeente Heerde aanvragen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. Meer informatie.

Specifieke toelichting op de regelingen die bovenop de bestaande TVL-regeling van toepassing zijn:

 • Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)
 • Aanvullende TVL-opslag Horeca
 • Startende ondernemers
  • In Q2 2021 krijgen startende ondernemers ook een tegemoetkoming in hun vaste lasten. Zij kunnen dan meedoen met TVL Q2 2021. TVL Q2 2021 aanvragen kan tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur.
 • Opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR)
 • Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw
  • Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen in het 1e en 2e kwartaal van 2021 een extra belastingvrije opslag voor speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. De opslag is 21%. De opslag wordt automatisch toegevoegd. Meer informatie.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

NOW4 loopt van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. In het nieuwe pakket mag een bedrijf tot 80 procent omzetverlies opgeven voor het derde kwartaal. Dit betekent dat een bedrijf nog voor maximaal 80 procent van de loonsom een tegemoetkoming kan krijgen. Ook het voorschot wordt hierop aangepast. Het vergoedingspercentage blijft hetzelfde als in het tweede kwartaal, net als het minimale omzetverlies van 20 procent. Door de wijziging in de NOW is publicatie van de regeling vertraagd en zal ook de opening van het loket enkele weken later worden. Meer informatie.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Meer informatie en aanvragen.

MKB-regeling

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Deze regeling loopt tot eind 2021. Meer informatie.

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is één van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de kleine ondernemers. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. Ondernemers kunnen tot eind december 2021 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier. Meer informatie over de KKC.

Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering

De openstelling van de coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is verlengd tot 31 december 2021. Meer informatie over de regeling.

Corona Overbruggingskrediet

Met het corona-overbruggingskrediet van maximaal € 25.000,- kunnen ondernemers de vaste lasten betalen en op deze manier de coronacrisis overbruggen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen. Het krediet is bedoeld voor ondernemers die voor 13 maart 2020 zijn ingeschreven bij KVK. De behandelkosten bedragen € 275,00. Meer informatie.

Uitstel van betaling gemeente belastingen

Ondervindt u financiële problemen als gevolg van de coronamaatregelen die gelden voor uw beroep of sector, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Dit uitstel geldt in eerste instantie voor drie maanden. Op verzoek is een langer uitstel mogelijk; wel moet u dan mogelijk aanvullende informatie aanleveren om uw financiële situatie te onderbouwen. Meer informatie over het aanvragen van uitstel van betaling.

Belasting

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. Meer informatie.

Garantiefonds Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren evenementen en festivals kunnen plannen en opzetten vanaf een moment dat het verantwoord is. De regeling staat open vanaf begin mei tot en met 30 september 2021 en is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Meer informatie.

Groeifaciliteit

Door het uitbreken van de coronacrisis besloot het kabinet eerder om de uitfasering van de Groeifaciliteit met 1 jaar op te schorten tot 1 juli 2021. Door de voortvloeiende economische gevolgen van COVID-19 wordt de regeling nu verlengd tot 1 juli 2023. Meer informatie.

Vroege Fase Financiering (VFF)

Met een lening uit de VFF kunt u als starter (< 5 jaar) of MKB-ondernemer (klein/middelgroot) en academische/HBO/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voorkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool een academisch ziekenhuis) onderzoeken of uw idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt. De lening en hierop berekende rente betaalt u terug. Meer informatie.

Pensioenfondsen 

Een aantal pensioenfondsen biedt de mogelijkheid tot uitstel van betalingen. Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Meer informatie vindt u op de website van VNO-NCW.

BL-C financiering voor land- en tuinbouw

De BL-regeling is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Het aanvragen van deze regeling doet u niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. Meer informatie.

Kickstartvoucher internationale actieve ondernemers

Zijn uw activiteiten in het buitenland geraakt door de coronacrisis? Met de kickstartvoucher kunt u een externe, zelf gekozen, adviseur betalen die u helpt om de gevolgen voor uw bedrijf in het buitenland te beperken. Hiermee ondersteunt het kabinet ondernemers die internationaal actief zijn. Hiermee kunt u werken aan de opbouw of herstel van uw marktpositie. Meer informatie.

Overige regelingen

 • Coronaherstel landbouw: Meer informatie;
 • Tijdelijke subsidie vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19). Meer informatie: TSVC;
 • Cultuursector. Meer informatie: Steunpakket cultuursector;
 • Impulsregeling culturele zzp’ers en erfgoedvrijwilligers. Meer informatie: Impulsregeling ZZP en erfgoedvrijwilligers;
 • Regelingen sportsector. Meer informatie: TVS, TASO en SPUKIJZ;
 • Research & development (R&D) in de mobiliteitssector: Heeft u een bedrijf of kennisinstelling in de automotive, luchtvaart of maritieme sector? En wilt u graag een R&D-project financieren dat bijdraagt aan schonere en slimmere mobiliteit? Dan kunt u daarvoor vanaf 17 mei tot en met 17 augustus 2021 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie.
Nieuwsbrieven
Hoe overleeft jouw bedrijf de coronacrisis? KVK stappenplan helpt

De coronacrisis hakt er flink in. Klanten blijven weg en de kosten lopen door. De omzet zakt weg. Je verwacht op lange termijn misschien wel wat herstel van de omzet, maar het verdienmodel zal je (tijdelijk) moeten aanpassen. Met het stappenplan van de KVK bepaal je jouw verwachte omzet en stel je vast hoe groot je liquiditeitsprobleem is. Je berekent hoeveel geld je nodig hebt: jouw financieringsbehoefte. En welke financieringsvorm bij jou past. Ga naar het KVK Stappenplan coronacrisis.

Hulp voor ondernemers
 • Upgrade jezelf!
  • Het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle. Dit fonds helpt werkgevers te investeren in (toekomstige) werknemers. Naast inspirerende verhalen, handige tolls en een netwerk van specialisten bieden wij een financieel steuntje in de rug vanuit dit fonds. Een fonds voor de cofinanciering van her-, bij- en omscholing van (potentiële) werknemers. Als werkgever kunt je direct het ontwikkelfonds aanvragen. Meer informatie.
 • MKBDoorgaan.nl start pilot Geldfit Zakelijk:
  • Ondernemers met geldzorgen worden via Geldfit Zakelijk met een specifieke online test doorgeleid naar gepaste hulp. De schuldhulproute biedt vervolgens zelfhulptoepassingen, een online vraagbaak, coaching van oud- of mede-ondernemers en doorverwijzing naar gemeenteloketten voor ondernemers met financiële problemen. Meer informatie over de pilot.
 • De Van der Zee Stichting helpt u graag!
  • Heeft uw bedrijf financiële problemen doordat u geen producten of diensten kunt leveren en/of doordat uw medewerkers niet kunnen werken? Zijn de maatregelen van de rijksoverheid, de gemeente en uw bank niet voldoende of niet op tijd voor uw bedrijf? De Van der Zee Stichting bekijkt graag de mogelijkheid of zij u met een kortlopende financiering kan helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Meer informatie
 • Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers 
  • Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit:
 1. Voorlichting over hulpvoorzieningen: Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalig werkgever, is niet altijd duidelijk waar je voor hulp kunt aankloppen. Of welke voorzieningen voor jouw bedrijf gelden. De website samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst u de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. Komt u er niet uit, dan helpt de brigade u de weg te vinden.
 2. Meldpunt onder- en overbezetting: De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Zo kunnen deze bedrijven samen personeel in- en uitlenen.  
 3. Hulp op maat van businessexperts: Heeft u vragen over uitkeringen, businessmodellen en opleidingsmogelijkheden in tijden van Corona? Of andere kwesties die verband houden met de coronacrisis? Er staan specialisten voor u klaar. Op basis van kennis en ervaring denken zij mee over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen. 
 • Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Het doel is het behoud van werk- en innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle.
 • Contact: Wilt u hulp, advies en ondersteuning? Ga dan naar www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers in Regio Zwolle.

Financiën

Praat en doe mee

LinkedIn-groep ondernemers gemeente Heerde

Voor ondernemers in de gemeente Heerde is een LinkedIn-groep gemaakt. U als ondernemer in de gemeente Heerde kunt hier lid van worden. De groep is bedoeld om ondernemers en de gemeente samen te brengen en te verbinden. We kunnen informatie met elkaar delen en met elkaar in contact komen, ook ondernemers onderling. Vooral in deze tijd van de coronacrisis kunnen we elkaar goed gebruiken. U kunt bijvoorbeeld hulp bieden of vragen, tips delen en met elkaar samenwerken. Meld u aan bij de LinkedIn-groep.

Vragen, tips en/of ideeën?;

Heeft u ideeën en/of tips voor ondernemers? Laat het ons weten! Wij delen het graag met alle ondernemers. Ook als u vragen heeft, kunt contact met ons opnemen. Dit kan met de bedrijfscontactfunctionaris, r.bijsterbosch@heerde.nl of (0578) 69 94 94. 

Coronacalculator

Bereken hoe coronamaatregelen uw onderneming kunnen helpen via de Coronacalculator. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben deze nieuwe tool ontwikkeld voor ondernemers. De Coronacalculator geeft direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.

Meer informatie vindt u op de website van MKB-Nederland of maak direct een berekening met de Coronacalculator.

Informatie per branche
Gelderse impactmonitor

COVID-19 zet onze samenleving, en vooral onze gezondheidszorg, onder grote druk. Ook in Gelderland. De provincie heeft een pagina ingericht waar zij alle informatie met betrekking tot COVID-19 en provincie Gelderland vermelden. Ze delen actuele informatie over de maatregelen die zij nemen en de ontwikkelingen in Gelderland. Waaronder de Gelderse impactmonitor. Hierin geven 2-wekelijks een update van de gevolgen van COVID-19 voor Nederland en waar mogelijk door vertaald naar Gelderland. Ze brengen niet alleen de gevolgen voor de economie in beeld, maar doen dit ook voor bijvoorbeeld cultuur, sport, duurzaamheid en leefbaarheid. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Gelderland.