Coronavirus: informatie voor werkgevers en ondernemers

Het Coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Er zijn veel vragen over het virus, ook van werkgevers en ondernemers.

Een overzicht van websites met actuele informatie:

Algemene informatie

Financiële regelingen

De overheid heeft verschillende financiële regelingen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen. Wilt  u weten voor welke regeling u in aanmerking komt? Doe dan de regelingencheck op de website van de KvK: Corona Regelingencheck. Hieronder vindt u meer informatie over verschillende regelingen.

Regeling meerkosten zorgorganisaties en professionals

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Eén van de afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen. Op de website van de Zorgregio Midden-IJssel/ Oost-Veluwe vindt u de regeling meerkosten en het format voor het aanvragen van een compensatie. Is uw zorgorganisatie niet aangesloten bij de raamovereenkomst van de Zorgregio? Dan dient u uw aanvraag in via gemeente@heerde.nl.
Let op: De eerste tranche van meerkosten loopt van 13 maart tot 1 juli 2020. De declaratie van meerkosten voor deze periode moet uiterlijk 15 september zijn ingediend.

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie 

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het noodpakket banen en economie geldt sinds 1 juni en loopt tot 1 oktober 2020. Meer informatie.

Wat zijn de aanvraagperiodes van de belangrijkste regelingen? En op welke maanden hebben ze precies betrekking? Bekijk het overzicht (pdf, 301Kb).

Tozo-uitkering

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De eerste aanvraagperiode, Tozo-1, voor een tijdelijke uitkering over de maanden maart, april en mei 2020 is gesloten. Deze kan niet meer terugwerkende kracht worden aangevraagd. De Tozo-regeling is wel verlengd: Tozo-2. De aanvraagperiode voor Tozo-2 geldt voor de periode vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020 en staat open voor ondernemers die al een Tozo-1 uitkering hebben ontvangen of voor ondernemers die tot op heden nog geen Tozo-1 uitkering hebben ontvangen, maar er vanaf 1 juni wel aanspraak op kunnen maken. Let op, enkele voorwaarden t.o.v. de Tozo-1 regeling zijn aangepast, bijvoorbeeld dat het inkomen van de partner wel mee telt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering bij Tozo-2. Mocht u een uitkering hebben ontvangen uit de Tozo-1 regeling, dan wordt uw aanvraag niet automatisch doorgezet naar de Tozo-2 regeling. Mocht u als ondernemer aanspraak kunnen maken op de Tozo-2 regeling dan moet u deze opnieuw aanvragen. Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo-2 is € 10.157,00. De Tozo-regeling kunt u voor de woongemeente Heerde aanvragen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus? Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000,00 ontvangen. De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft. U kunt de TVL-subsidie aanvragen van 30 juni tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur. Meer informatie

Belastingmaatregelen

De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Ze verlichten zo jouw financiële lasten tijdens de coronaperiode. Welke regelingen er allemaal zijn? Meer informatie. De meeste regelingen lopen tot 1 oktober 2020. Kijk voor de specifieke voorwaarden altijd de regeling na die u aanvraagt via de website van de Belastingdienst.

TOGS-regeling 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 was één van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het is niet meer mogelijk de TOGS aan te vragen (gesloten per 27 juni 2020). Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen mogelijk gebruik maken van de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De uitleg van deze regeling TVL vindt u bovenstaand.

NOW-regeling 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is één van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De eerste aanvraagperiode, NOW-1, voor een tegemoetkoming over de maanden maart, april en mei 2020 is gesloten per 6 juni 2020. De NOW-regeling is wel verlengd: NOW-2. De tweede aanvraagperiode NOW-2 is maandag 6 juli 2020 ingegaan. Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen voor een periode van 4 maanden. Meer informatie.

BMKB-regeling

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Meer informatie.

Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering

De coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) staat vanaf woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven, waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden. Meer informatie.

Bijzonder uitstel van betaling

Bijzonder uitstel van betaling: u kunt voor  alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de gemeente Heerde vragen om

Uitstel van waterschapsbelasting

Bent u ondernemer of zzp’er? Dan kunt u uitstel van betaling van de waterschapsbelasting aanvragen

Pensioenfondsen 

Een aantal pensioenfondsen biedt de mogelijkheid tot uitstel van betalingen. Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Meer informatie hierover vindt u op de website van VNO-NCW.

Rabobank Coöperatief Fonds 

Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een beroep op het fonds. Meer informatie over het fonds.

Op de website van Rabobank vindt u ook andere informatie over ondernemers en corona.

Nieuwsbrieven
Praat en doe mee

LinkedIn-groep ondernemers gemeente Heerde

Voor ondernemers in de gemeente Heerde is een LinkedIn-groep gemaakt. U als ondernemer in de gemeente Heerde kunt hier lid van worden. De groep is bedoeld om ondernemers en de gemeente samen te brengen en te verbinden. We kunnen informatie met elkaar delen en met elkaar in contact komen, ook ondernemers onderling. Vooral in deze tijd van de coronacrisis kunnen we elkaar goed gebruiken. U kunt bijvoorbeeld hulp bieden of vragen, tips delen en met elkaar samenwerken. Meld u aan bij de LinkedIn-groep.

Ondernemerspeiling Regio Zwolle

De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten in Regio Zwolle willen inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis. De gemeente nodigt ondernemers uit om online een korte vragenlijst in te vullen.

Coronacrisis ondernemerspanel 

VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden, de provincie Gelderland en Oost NL introduceren het coronacrisis ondernemerspanel. Hierin willen ze de u als ondernemer vragen naar de impact van deze crisis. De resultaten worden gebruikt om (lokale) overheid te informeren over de behoefte en optimalisering van de hulpmaatregelen om u als ondernemer te ondersteunen. Het eerste panel is van 15 april tot 3 mei uitgevoerd. Voor en na de zomer volgen nog twee metingen. Meer informatie vindt u op de website

Vragen, tips en/of ideeën? 

Heeft u ideeën en/of tips voor ondernemers? Laat het ons weten! Wij delen het graag met alle ondernemers. Ook als u vragen heeft, kunt contact met ons opnemen. Dit kan met de bedrijfscontactfunctionaris, r.bijsterbosch@heerde.nl of (0578) 69 94 94. 

Coronacalculator

Bereken hoe coronamaatregelen uw onderneming kunnen helpen via de Coronacalculator. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben deze nieuwe tool ontwikkeld voor ondernemers. De Coronacalculator geeft direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.

Meer informatie vindt u op de website van MKB-Nederland of maak direct een berekening met de Coronacalculator.

Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers uit Coronacrisis

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit: 1) Voorlichting over hulpvoorzieningen, 2) Meldpunt onder- en overbezetting en 3) Hulp op maat van businessexperts. 

Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Het doel is het behoud van werk- en innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle.

1. Voorlichting over hulpvoorzieningen

Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalig werkgever, is niet altijd duidelijk waar je voor hulp kunt aankloppen. Of welke voorzieningen voor jouw bedrijf gelden. De website samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst u de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. Komt u er niet uit, dan helpt de brigade u de weg te vinden.

2. Meldpunt onder- en overbezetting

De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Zo kunnen deze bedrijven samen personeel in- en uitlenen.  

3. Hulp op maat van businessexperts

Heeft u vragen over uitkeringen, businessmodellen en opleidingsmogelijkheden in tijden van Corona? Of andere kwesties die verband houden met de coronacrisis? Er staan specialisten voor u klaar. Op basis van kennis en ervaring denken zij mee over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen. 

Contact

Wilt u hulp, advies en ondersteuning? Ga dan naar www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers in Regio Zwolle.

Taskforce

Experts van onder meer Kennispoort Regio Zwolle en Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, brancheorganisaties en de ondernemerscontactfunctionarissen van de 22 gemeenten vormen samen de taskforce voor ondernemers. Ook andere partijen kunnen toetreden. Denk daarbij aan accountantskantoren, brancheorganisaties en banken. Ondernemers gaan voor hulp, advies en ondersteuning naar www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Experts en adviseurs die willen toetreden tot de taskforce nemen contact op via Netty Wakker 06-14704114 of met Renate Westdijk 06-21558055.

Over de Regio Zwolle Brigade

Regio Zwolle Brigade is een initiatief van verschillende organisaties die in Regio Zwolle bijdragen aan een gezonde economie. Via onder meer VNO-NCW Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, Kennispoort, Werkgeversservicepunt en Economic Board Regio Zwolle staat de regio in direct contact met ondernemers. Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, verdeeld over vier provincies, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe. Niet alleen de bestuurders werken samen, ook ondernemersinitiatieven- en netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolle-niveau. 

Ondernemerspeiling

De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten in Regio Zwolle willen inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis. De gemeente nodigt ondernemers uit om online een korte vragenlijst in te vullen.

Startups en scale-ups

SEED Capital-regeling 

De Seed Capital regeling maakt het mogelijk dat investeerders start-ups kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. Het budget van de SEED Capital¬-regeling, waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt, wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen waaronder startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen. Meer informatie.

Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups en scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. Meer informatie.

Informatie per branche

Voor branche specifieke vragen verwijzen wij u naar uw branchevereniging: