Coronavirus: informatie voor werkgevers en ondernemers

De gevolgen van het coronavirus op de samenleving zijn groot. Dit geldt zeker ook voor ondernemers. Een overzicht van websites met actuele informatie.

Algemene informatie

Noodfonds Corona Ondernemers Heerde

Samen met drie Heerder fondsen (Van der Zee Stichting, Jan Nienhuis Vereniging en Ondernemersfonds gemeente Heerde) biedt de gemeente Heerde steun aan ondernemers en middenstanders die financieel getroffen zijn door de coronacrisis en geen of beperkt recht hebben op overheidssteun. Meer informatie.

Heroriëntatiegesprekken ondernemers

Voor zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt, biedt de gemeente Heerde passende ondersteuning aan. Denk hierbij aan loopbaanadvies, coachgesprekken, inzet jobmatcher, een arbeidsmarktscan, maar ook mentale ondersteuning. De heroriëntatiegesprekken hebben als doel om te komen tot een ander verdienmodel of om zich te oriënteren op een baan in loondienst. Meer informatie.

Financiële regelingen

MKB-regeling

Met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker geld lenen tijdens de coronacrisis. Dat kan uitbreiding van een bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. De regeling is bedoeld voor ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Bedrijven kunnen de verruimde mogelijkheid gebruiken voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood’ mogen staan. Of om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe apparatuur of hun voorraden aan te vullen. De BMKB-C was aan te vragen tot en met het tweede kwartaal van 2022 bij geaccrediteerde financiers. 

Aangesloten financiers werken aan de voorbereiding om financieringsaanvragen met BMKB-C weer in behandeling te kunnen nemen. De datum waarop een ondernemer een aanvraag kan indienen kan per financier verschillen. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw financier. Meer informatie

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Ondervindt u financiële problemen als gevolg van de coronamaatregelen die gelden voor uw beroep of sector, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Dit uitstel geldt in eerste instantie voor drie maanden. Op verzoek is een langer uitstel mogelijk; wel moet u dan mogelijk aanvullende informatie aanleveren om uw financiële situatie te onderbouwen. Meer informatie over het aanvragen van uitstel van betaling.

Belasting

Het bijzonder uitstel eindigde 1 april 2022. Alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022 ligt, hoeft u nog niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen. Daarmee voorkomt u een boete. Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Op 1 oktober 2022 begint u met het afbetalen van de belastingschuld die u tijdens het bijzonder uitstel hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. U krijgt hiervoor een betalingsregeling van 60 maanden. Meer informatie.

Ondersteuning voor evenementen

Organiseert u een evenement in de periode januari 2022 tot en met september 2022? Dan kunt u de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG) gebruiken. Deze regeling vergoedt een deel van uw kosten bij een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Meer informatie.

Schulden

De terugbetaling van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen. Voor ondernemers met problematische schulden zijn er mogelijkheden om schuldhulpverlening te krijgen via de gemeente. 

Daarnaast ondersteunt het kabinet in de kern gezonde bedrijven met een hoge schuld door saneringsakkoorden kansrijker te maken. Dit betekent dat de Belastingdienst in de periode van 1 augustus 2022 tot 30 september 2023 genoegen neemt met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers, in plaats van het dubbele percentage dat normaal wordt gehanteerd.

Krapte op de arbeidsmarkt

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden en zelfstandigen kansen op een nieuwe baan, een andere baan, of nieuwe opdrachten. Die kansen wil het kabinet helpen benutten door op korte termijn samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en UWV een extra impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers. Het kabinet stelt hiervoor 40 miljoen euro extra beschikbaar.

Groeifaciliteit

Het kabinet besloot al eerder om de uitfasering van de Groeifaciliteit met 1 jaar op te schorten naar 1 juli 2021. Door de economische gevolgen van COVID-19 wordt de regeling nu verlengd tot 15 juni 2023. Meer informatie.

Vroege Fase Financiering (VFF)

Met een lening uit de VFF kunt u als starter (< 5 jaar) of MKB-ondernemer (klein/middelgroot) en academische/HBO/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voorkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool een academisch ziekenhuis) onderzoeken of uw idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt. De lening en hierop berekende rente betaalt u terug. Deze lening is aan te vragen tot 31 december 2022. Meer informatie.

Kickstartvoucher internationale actieve ondernemers

Met deze Kickstartvoucher (SIB) kan een ondernemer een externe, zelf gekozen, adviseur betalen die helpt om de gevolgen van Corona voor het bedrijf in het buitenland te beperken. Hiermee kan er gewerkt worden aan de opbouw of herstel van uw marktpositie. Deze regeling is aan te vragen van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022. Meer informatie.

Hulp voor ondernemers
 • Upgrade jezelf!
  • Het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle. Dit fonds helpt werkgevers te investeren in (toekomstige) werknemers. Naast inspirerende verhalen, handige tolls en een netwerk van specialisten bieden wij een financieel steuntje in de rug vanuit dit fonds. Een fonds voor de cofinanciering van her-, bij- en omscholing van (potentiële) werknemers. Als werkgever kunt je direct het ontwikkelfonds aanvragen. Meer informatie.
 • MKBDoorgaan.nl start pilot Geldfit Zakelijk:
  • Ondernemers met geldzorgen worden via Geldfit Zakelijk met een specifieke online test doorgeleid naar gepaste hulp. De schuldhulproute biedt vervolgens zelfhulptoepassingen, een online vraagbaak, coaching van oud- of mede-ondernemers en doorverwijzing naar gemeenteloketten voor ondernemers met financiële problemen. Meer informatie over de pilot.
 • De Van der Zee Stichting helpt u graag!
  • Heeft uw bedrijf financiële problemen doordat u geen producten of diensten kunt leveren en/of doordat uw medewerkers niet kunnen werken? Zijn de maatregelen van de rijksoverheid, de gemeente en uw bank niet voldoende of niet op tijd voor uw bedrijf? De Van der Zee Stichting bekijkt graag de mogelijkheid of zij u met een kortlopende financiering kan helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Meer informatie
 • Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers 
  • Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit:
 1. Voorlichting over hulpvoorzieningen: Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalig werkgever, is niet altijd duidelijk waar je voor hulp kunt aankloppen. Of welke voorzieningen voor jouw bedrijf gelden. De website samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst u de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. Komt u er niet uit, dan helpt de brigade u de weg te vinden.
 2. Meldpunt onder- en overbezetting: De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Zo kunnen deze bedrijven samen personeel in- en uitlenen.  
 3. Hulp op maat van businessexperts: Heeft u vragen over uitkeringen, businessmodellen en opleidingsmogelijkheden in tijden van Corona? Of andere kwesties die verband houden met de coronacrisis? Er staan specialisten voor u klaar. Op basis van kennis en ervaring denken zij mee over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen. 
 • Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Het doel is het behoud van werk- en innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle.
 • Contact: Wilt u hulp, advies en ondersteuning? Ga dan naar www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers in Regio Zwolle.

Financiën

Praat en doe mee

LinkedIn-groep ondernemers gemeente Heerde

Voor ondernemers in de gemeente Heerde is een LinkedIn-groep gemaakt. U als ondernemer in de gemeente Heerde kunt hier lid van worden. De groep is bedoeld om ondernemers en de gemeente samen te brengen en te verbinden. We kunnen informatie met elkaar delen en met elkaar in contact komen, ook ondernemers onderling. Vooral in deze tijd van de coronacrisis kunnen we elkaar goed gebruiken. U kunt bijvoorbeeld hulp bieden of vragen, tips delen en met elkaar samenwerken. Meld u aan bij de LinkedIn-groep.

Vragen, tips en/of ideeën?;

Heeft u ideeën en/of tips voor ondernemers? Laat het ons weten! Wij delen het graag met alle ondernemers. Ook als u vragen heeft, kunt contact met ons opnemen. Dit kan met de bedrijfscontactfunctionaris, r.bijsterbosch@heerde.nl of (0578) 69 94 94. 

Informatie per branche
Gelderse impactmonitor

COVID-19 zet onze samenleving, en vooral onze gezondheidszorg, onder grote druk. Ook in Gelderland. De provincie heeft een pagina ingericht waar zij alle informatie met betrekking tot COVID-19 en provincie Gelderland vermelden. Ze delen actuele informatie over de maatregelen die zij nemen en de ontwikkelingen in Gelderland. Waaronder de Gelderse impactmonitor. Hierin geven 2-wekelijks een update van de gevolgen van COVID-19 voor Nederland en waar mogelijk door vertaald naar Gelderland. Ze brengen niet alleen de gevolgen voor de economie in beeld, maar doen dit ook voor bijvoorbeeld cultuur, sport, duurzaamheid en leefbaarheid. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Gelderland.