Coronavirus: informatie voor werkgevers en ondernemers

Het Coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Er zijn veel vragen over het virus, ook van werkgevers en ondernemers.

Een overzicht van websites met actuele informatie:

Algemene informatie

Financiële regelingen

De overheid heeft verschillende financiële regelingen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen. Wilt  u weten voor welke regeling u in aanmerking komt? Doe dan de regelingencheck op de website van de KvK: Corona Regelingencheck. Hieronder vindt u meer informatie over verschillende regelingen.

Regeling meerkosten zorgorganisaties en professionals

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Eén van de afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen. Op de website van de Zorgregio Midden-IJssel/ Oost-Veluwe vindt u de regeling meerkosten en het format voor het aanvragen van een compensatie. Is uw zorgorganisatie niet aangesloten bij de raamovereenkomst van de Zorgregio? Dan dient u uw aanvraag in via gemeente@heerde.nl. Deze regeling loopt tot in ieder geval 31 december 2020. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

De Tozo-regeling is een tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers die financieel in de knel komen door de Corona-crisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie een beroep te doen op de regeling. Met ingang van 1 oktober 2020 is, voor de duur van 6 maanden, de Tozo-3 regeling van kracht. De Tozo-regeling kunt u voor de woongemeente Heerde aanvragen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus? Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000,00 ontvangen. De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft. U kunt de TVL voor de eerste periode (1 juni tot en met 30 september 2020) aanvragen tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur. Meer informatie

Belastingmaatregelen

  • Bijzonder uitstel van betaling
    • U kunt voor  alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt op uiterlijk 31 december 2020. 
  • Regelingen
    • De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Ze verlichten zo jouw financiële lasten tijdens de coronaperiode. Welke regelingen er allemaal zijn? Bekijk het overzicht. Kijk voor de specifieke voorwaarden altijd de regeling na die u aanvraagt via de website van de Belastingdienst.

BMKB-regeling

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Meer informatie.

Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering

De coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) staat open voor bedrijven. Financiers kunnen hun garantieaanvraag tot 15 december 2020, 17.00 uur indienen bij het RVO. Meer informatie.

Bijzonder uitstel van betaling toeristenbelasting 2019

De mogelijkheid voor het aanvragen van uitstel van betaling voor de toeristenbelasting 2019 is afgelopen. Dit was mogelijk tot 1 september 2020. Heeft u uitstel aangevraagd, dan wordt er contact met u opgenomen over het betalingstraject over die periode. Voor het jaar 2020 is besloten om geen voorlopige aanslagen op te leggen. In 2021 ontvangt u een uitnodiging voor het doen van de aangifte 2020, zodat op dat moment de aanslag kan plaatsvinden op basis van het aantal werkelijke overnachtingen. Mocht u nog vragen hebben over de heffing Toeristenbelasting dan kunt u contact opnemen met Michel Berends via m.berends@heerde.nl.

Pensioenfondsen 

Een aantal pensioenfondsen biedt de mogelijkheid tot uitstel van betalingen. Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Meer informatie hierover vindt u op de website van VNO-NCW.

Rabobank Coöperatief Fonds 

Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een beroep op het fonds. Meer informatie over het fonds.

Op de website van Rabobank vindt u ook andere informatie over ondernemers en corona.

Nieuwsbrieven
Praat en doe mee

LinkedIn-groep ondernemers gemeente Heerde

Voor ondernemers in de gemeente Heerde is een LinkedIn-groep gemaakt. U als ondernemer in de gemeente Heerde kunt hier lid van worden. De groep is bedoeld om ondernemers en de gemeente samen te brengen en te verbinden. We kunnen informatie met elkaar delen en met elkaar in contact komen, ook ondernemers onderling. Vooral in deze tijd van de coronacrisis kunnen we elkaar goed gebruiken. U kunt bijvoorbeeld hulp bieden of vragen, tips delen en met elkaar samenwerken. Meld u aan bij de LinkedIn-groep.

Ondernemerspeiling Regio Zwolle

De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten in Regio Zwolle willen inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis. De gemeente nodigt ondernemers uit om online een korte vragenlijst in te vullen.

Coronacrisis ondernemerspanel 

VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden, de provincie Gelderland en Oost NL introduceren het coronacrisis ondernemerspanel. Hierin willen ze de u als ondernemer vragen naar de impact van deze crisis. De resultaten worden gebruikt om (lokale) overheid te informeren over de behoefte en optimalisering van de hulpmaatregelen om u als ondernemer te ondersteunen. Het eerste panel is van 15 april tot 3 mei uitgevoerd. Voor en na de zomer volgen nog twee metingen. Meer informatie vindt u op de website

Vragen, tips en/of ideeën? 

Heeft u ideeën en/of tips voor ondernemers? Laat het ons weten! Wij delen het graag met alle ondernemers. Ook als u vragen heeft, kunt contact met ons opnemen. Dit kan met de bedrijfscontactfunctionaris, r.bijsterbosch@heerde.nl of (0578) 69 94 94. 

Coronacalculator

Bereken hoe coronamaatregelen uw onderneming kunnen helpen via de Coronacalculator. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben deze nieuwe tool ontwikkeld voor ondernemers. De Coronacalculator geeft direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.

Meer informatie vindt u op de website van MKB-Nederland of maak direct een berekening met de Coronacalculator.

Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers uit Coronacrisis

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit: 1) Voorlichting over hulpvoorzieningen, 2) Meldpunt onder- en overbezetting en 3) Hulp op maat van businessexperts. 

Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Het doel is het behoud van werk- en innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle.

1. Voorlichting over hulpvoorzieningen

Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalig werkgever, is niet altijd duidelijk waar je voor hulp kunt aankloppen. Of welke voorzieningen voor jouw bedrijf gelden. De website samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst u de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. Komt u er niet uit, dan helpt de brigade u de weg te vinden.

2. Meldpunt onder- en overbezetting

De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Zo kunnen deze bedrijven samen personeel in- en uitlenen.  

3. Hulp op maat van businessexperts

Heeft u vragen over uitkeringen, businessmodellen en opleidingsmogelijkheden in tijden van Corona? Of andere kwesties die verband houden met de coronacrisis? Er staan specialisten voor u klaar. Op basis van kennis en ervaring denken zij mee over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen. 

Contact

Wilt u hulp, advies en ondersteuning? Ga dan naar www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers in Regio Zwolle.

Taskforce

Experts van onder meer Kennispoort Regio Zwolle en Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, brancheorganisaties en de ondernemerscontactfunctionarissen van de 22 gemeenten vormen samen de taskforce voor ondernemers. Ook andere partijen kunnen toetreden. Denk daarbij aan accountantskantoren, brancheorganisaties en banken. Ondernemers gaan voor hulp, advies en ondersteuning naar www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Experts en adviseurs die willen toetreden tot de taskforce nemen contact op via Netty Wakker 06-14704114 of met Renate Westdijk 06-21558055.

Over de Regio Zwolle Brigade

Regio Zwolle Brigade is een initiatief van verschillende organisaties die in Regio Zwolle bijdragen aan een gezonde economie. Via onder meer VNO-NCW Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, Kennispoort, Werkgeversservicepunt en Economic Board Regio Zwolle staat de regio in direct contact met ondernemers. Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, verdeeld over vier provincies, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe. Niet alleen de bestuurders werken samen, ook ondernemersinitiatieven- en netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolle-niveau. 

Ondernemerspeiling

De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten in Regio Zwolle willen inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis. De gemeente nodigt ondernemers uit om online een korte vragenlijst in te vullen.

Startups en scale-ups

SEED Capital-regeling 

De Seed Capital regeling maakt het mogelijk dat investeerders start-ups kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. Het budget van de SEED Capital¬-regeling, waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt, wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen waaronder startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen. Meer informatie.

Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups en scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. Meer informatie.

Informatie per branche

Voor branche specifieke vragen verwijzen wij u naar uw branchevereniging:

Gelderse impactmonitor

COVID-19 zet onze samenleving, en vooral onze gezondheidszorg, onder grote druk. Ook in Gelderland. De provincie heeft een pagina ingericht waar zij alle informatie met betrekking tot COVID-19 en provincie Gelderland vermelden. Ze delen actuele informatie over de maatregelen die zij nemen en de ontwikkelingen in Gelderland. Waaronder de Gelderse impactmonitor. Hierin geven 2-wekelijks een update van de gevolgen van COVID-19 voor Nederland en waar mogelijk door vertaald naar Gelderland. Ze brengen niet alleen de gevolgen voor de economie in beeld, maar doen dit ook voor bijvoorbeeld cultuur, sport, duurzaamheid en leefbaarheid. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Gelderland.