Voorwaarden Noodfonds Corona Ondernemers Heerde

Voor een beroep op het steunfonds gelden de volgende criteria:

  • De aanvrager is ondernemer;
  • De aanvrager is structureel actief, tenminste een jaar, in de gemeente Heerde;
  • De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • De aanvrager heeft aantoonbaar verlies van inkomsten ten gevolge van de coronacrisis en wordt daardoor in zijn voortbestaan bedreigd;
  • De aanvrager heeft al beroep gedaan op bestaande steunmaatregelen die desondanks niet of onvoldoende helpen.

De aanvrager moet de volgende stukken overleggen:

  • Compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • Organogram (juridische structuur van de organisatie);
  • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel;
  • (concept) jaarrekening 2020 en definitieve jaarrekening 2019;
  • Getekend voor akkoord op het protocol omgang persoonsgegevens van de Jan Nienhuis Vereniging.

Terug naar de hoofdpagina.