Vragen over de Tozo jaaropgave 2020 en belastingaangifte

Als je een Tozo-inkomensaanvulling via ons hebt ontvangen, dan heb je onlangs een jaaropgave van ons gekregen. We hebben al een aantal vragen ontvangen van ondernemers hierover. De meest gestelde vragen zetten we hier op een rij.

Waarom staat op de jaaropgave 2020 een hoger bedrag dan ik netto kreeg?

De gemeente betaalt loonheffing over uw Tozo-uitkering. Deze loonheffing is meegeteld in het bedrag op uw jaaropgave.

Hoe geef ik de Tozo-uitkering op bij mijn belastingaangifte?

Gebruik de jaaropgave als u belastingaangifte doet over 2020. Dat kan vanaf 1 maart 2021. Geef uw Tozo-uitkering op als inkomsten. De Tozo-uitkering is dus geen onderdeel van de omzet van uw onderneming. Zo geeft u uw Tozo-uitkering door:

  • Log in op de site van de Belastingdienst.
  • Kijk onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’.
  • Vink aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’.
  • Kies voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'.
  • Voer hier de hoogte van de uitkering en de ingehouden loonheffing in. Die vindt u op uw jaaropgave.

Ik had in 2020 een Tozo-uitkering en heb een jaaropgave ontvangen. Waarom heeft mijn partner ook een jaaropgave ontvangen?

U krijgt allebei een jaaropgave, omdat de Tozo-uitkering voor een huishouden is en niet voor u alleen. Dus voor u en uw partner samen. Het bedrag tot waar wij uw inkomen aanvullen is hoger als u een partner heeft dan het bedrag voor een alleenstaande. Voor een alleenstaande zelfstandige vulden wij het inkomen in 2020 aan tot € 1.050 netto. Voor gehuwden en samenwonenden vulden wij het inkomen aan tot een bedrag van € 1.500 netto. Dit is ook zo als u allebei zelfstandigen bent. Op elke jaaropgave staat daarom de helft van de Tozo-uitkering die u hebt ontvangen.

Mijn partner werkte in 2020 in loondienst. Heeft dit gevolgen voor de belasting die ik moet betalen?

Het kan zijn dat u meer belasting moet nabetalen. We adviseren u hier alvast een bedrag voor opzij te zetten. Het kan ook zijn dat u minder belasting terugkrijgt dan u dacht. U hoort dit bij uw definitieve belastingaanslag.

Waarom betaalt mijn partner belasting over Tozo 1? Het inkomen van mijn partner telde toch niet mee bij Tozo 1?

Het inkomen van uw partner telde inderdaad niet mee bij het berekenen van de hoogte van deze uitkering. Bij Tozo 1 bent u niet gekort op uw uitkering als uw partner zelf een inkomen had. De totale Tozo 1 uitkering hebt u op 1 bankrekening ontvangen. Maar de Tozo 1 uitkering is wel voor u en uw partner samen. De helft van de uitkering komt dan bij het inkomen van uw partner erbij. Daarom moet uw partner daar belasting over betalen. De uitkering telt ook mee voor de berekening van de heffingskorting op het totale inkomen van uw partner.

Hoe komt het dat ik of mijn partner misschien belasting moet nabetalen? Of dat ik of mijn partner minder terugkrijgt?

Wij betalen als gemeente loonbelasting over uw Tozo-uitkering. Daarbij rekenen wij de algemene heffingskorting mee. Dit is een korting op die loonbelasting. Daardoor houdt u meer uitkering over. Hebt u of heeft uw partner een inkomen uit loondienst? En hebt u of heeft uw partner daarvoor loonheffingskorting gekregen? Dan kan het zijn dat de loonheffingskorting een keer teveel is toegepast. Er is dan te weinig loonbelasting over uw totale inkomen of het totale inkomen van uw partner betaald. Deze belasting betaalt u dan achteraf. U hoort dit van de Belastingdienst na uw belastingaangifte.

Naar de pagina met informatie voor ondernemers