Coronavirus: informatie voor zorgaanbieders

02-11-2020

Momenteel volgt iedereen in Nederland maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om in deze uitzonderlijke tijden het coronavirus maximaal te controleren en tegelijkertijd goede zorg en ondersteuning te kunnen blijven verlenen. Hieronder vindt u informatie rondom de regelingen voor zorgaanbieders en professionals.

Bedankt

De ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te beperken vragen veel van ons allemaal. In het bijzonder van zorgorganisaties en -professionals. Wij zijn dankbaar voor de enorme inzet van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers, en spreken daar hun respect en waardering voor uit.

Continuïteitsbijdrage

Tijdens de eerste coronagolf (12 maart tot 1 juni 2020), is opgeroepen om zorg zoveel als mogelijk, al dan niet op een alternatieve wijze, te laten doorgaan. Er kon een categorie resteren waarbij zorgverlening als gevolg van het coronavirus niet meer mogelijk was. 

Landelijk is de afspraak gemaakt dat het in standhouden van het zorglandschap ook in deze fase van cruciaal belang was. Dit betekent dat financiële problemen (het niet meer kunnen betalen van kosten door weggevallen van de omzet) als gevolg van de coronacrisis bij aanbieders voorkomen moeten worden door het bieden van een omzetgarantie, de continuïteitsbijdrage.

Zorgaanbieders kunnen een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen, in ieder geval voor de periode van 12 maart tot 1 juni 2020. U kunt uw aanvraag continuïteitsbijdrage indienen tot 1 november 2020 via de website van de Zorgregio MIJ/OV. Hier vindt u ook het aanvraagformulier, is de werkwijze van aanvragen beschreven en kunt u de voorwaarden vinden.

Meerkostenregeling

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Eén van de afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen.

Op de website van de Zorgregio Midden-IJssel/ Oost-Veluwe vindt u de regeling meerkosten en het format voor het aanvragen van een compensatie. Is uw zorgorganisatie niet aangesloten bij de raamovereenkomst van de Zorgregio? Dan dient u uw aanvraag in via gemeente@heerde.nl. Deze regeling loopt tot in ieder geval 31 december 2020.

Tweede golf

Op dit moment zitten we middenin de tweede golf van corona. Het blijft een uitdaging voor iedereen om hier op de best mogelijke manier mee om te gaan.

We zien dat aanbieders, direct al in de eerste golf van corona, op allerlei manieren zo goed als mogelijk de zorg en ondersteuning aan cliënten hebben gecontinueerd. Wij nemen aan dat dit tijdens deze tweede golf niet anders zal zijn. 

Tot nu toe hebben we slechts enkele incidentele signalen gehad over een verminderde dienstverlening door zorgaanbieders. We houden graag zicht op de ontwikkelingen in onze regio en willen u dan ook vragen om bij ons te signaleren als u tegen knelpunten aanloopt wat betreft de continuïteit van zorg en ondersteuning aan cliënten als gevolg van de tweede golf corona. U kunt uw knelpunten mailen naar info@zorgregiomijov.nl.