Coronavirus: informatie voor zorgaanbieders

Momenteel volgt iedereen in Nederland maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om in deze uitzonderlijke tijden het coronavirus maximaal te controleren en tegelijkertijd goede zorg en ondersteuning te kunnen blijven verlenen. Hieronder vindt u informatie rondom de regelingen voor zorgaanbieders en professionals.

Bedankt

De ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te beperken vragen veel van ons allemaal. In het bijzonder van zorgorganisaties en -professionals. Wij zijn dankbaar voor de enorme inzet van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers, en spreken daar hun respect en waardering voor uit.

Continuïteitsbijdrage

Tijdens de eerste coronagolf (12 maart tot 1 juni 2020), is opgeroepen om zorg zoveel als mogelijk, al dan niet op een alternatieve wijze, te laten doorgaan. Er kon een categorie resteren waarbij zorgverlening als gevolg van het coronavirus niet meer mogelijk was. 

Landelijk is de afspraak gemaakt dat het in standhouden van het zorglandschap ook in deze fase van cruciaal belang was. Dit betekent dat financiële problemen (het niet meer kunnen betalen van kosten door weggevallen van de omzet) als gevolg van de coronacrisis bij aanbieders voorkomen moeten worden door het bieden van een omzetgarantie, de continuïteitsbijdrage.

U kon uw aanvraag continuïteitsbijdrage indienen tot 1 november 2020 via de website van de Zorgregio MIJ/OV

Meerkostenregeling

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Eén van de afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen.

Op de website van de Zorgregio Midden-IJssel/ Oost-Veluwe vindt u de regeling meerkosten en het format voor het aanvragen van een compensatie. Is uw zorgorganisatie niet aangesloten bij de raamovereenkomst van de Zorgregio? Dan dient u uw aanvraag in via gemeente@heerde.nl. Zorgaanbieders kunnen nog tot 31 januari 2021 de meerkosten over 2020 indienen. Ook in 2021 gaat deze regeling gelden.

Knelpunten

We houden graag zicht op de ontwikkelingen in onze regio. We vragen u daarom om het door te geven als u tegen knelpunten aanloopt bij de continuïteit van zorg en ondersteuning aan cliënten. U kunt uw knelpunten mailen naar info@zorgregiomijov.nl.